CANSEE kanadsko-srpsko poslovno udruženje, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Ambasadom Kanade u Beogradu, organizuje od 9. do 20. maja 20l6. godine, po prvi put u Beogradu, edukativni program „LEADER projekat“, poslovne škole Richard Ivey Business School, jedne od najbolje rangiranih poslovnih škola u Kanadi.

Kanadski LEADER projekat je međunarodni edukativni program, koji se realizuje od 1991. godine, a trenutno se sprovodi u osam zemalja u svetu: Rusiji, Moldaviji, Etiopiji, Haitiju, Gani, Indiji, Kini, kao i u susednoj Makedoniji, sa prevashodnim ciljem da omogući modernu poslovnu edukaciju među zemljama u razvoju i tranziciji.

LEADER projekat je koncipiran u vidu radionica u stilu MBA programa, posebno pripremljenih u odnosu na profil polaznika, sa ciljem da ih osposobi da uspešno razviju svoje poslovne ideje i preduzetničke kompanije.

Četiri instruktora LEADER projekta iz Kanade, tokom deset radnih dana će, kroz predavanja, rešavanje studije slučaja i pojedinačnih konsultacija, pomoći učesnicima da nauče kako da dođu do dubljeg razumevanja materijala programa i da na optimalan način primene nova znanja na svoj poslovni plan i radno mesto.

Izvršna direktorka CANSEE, Mirjana Dončić-Beaton, ističe da je  glavna ideja koja stoji iza LEADER projekta, da se tokom predstojećih godina održavanja LEADER programa u Srbiji, postepeno okupi značajna grupa lidera preduzetnika, koji će svojim stečenim znanjem i kontaktima omogućiti poboljšanje konkurentnosti naše privrede.

Nakon otvaranja „LEADER projekta Srbija“ 9. maja 2016, u sklopu dvonedeljnog programa organizovan je i niz networking događaja u saradnji sa kanadskom ambasadom u Srbiji i Privrednom komorom Srbije, sa ciljem povezivanja, razmene iskustava i unapređenja poslovnog ambijenta.

U toku programa, polaznici će imati priliku da zajedno sa instruktorima posete internacionalnu kompaniju, CANSEE članicu – Schneider Electric, u Novom Sadu, koja se sa preko 1.000 radnika bavi proizvodnjom softvera za stvaranje ušteda na velikim sistemima distribucije struje.

Konkurs za polaznike LEADER projekta Srbija 2016 zatvoren je 4. aprila 2016. godine.