POSTANITE ČLAN

Kriterijumi za članstvo i formular za prijavu

Podnosioci zahteva za članstvo u CANSEE Kanadsko-srpskom poslovnom udruženju mogu biti kompanije, nevladine organizacije ili preduzetnici.
Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem udruženju, molimo Vas da kontaktirate našu izvršnu kancelariju: ( office@cansee.biz / +381 11 2762 263, +381 11 2761 793).

Podnosioci zahteva za članstvo u udruženju CANSEE moraju ispuniti makar jedan od sledećih kriterijuma u dole prikazanim kategorijama:

Kriterijumi za članstvo:

Kompanije i preduzetnici

 • Kanadske kompanije:
  • Kompanija posluje u Kanadi.
  • Kompanija je u većinskom vlasništvu kanadskih investitora bez obzira na lokaciju sedišta.
  • Internacionalna ili domaća kompanija, koja nije u vlasništvu kanadskih investitora ili sa sedištem u Kanadi, ali poseduje kanadsku franšizu.
 • Internacionalne kompanije:
  • Kompanija ima komercijalno prisustvo / sedište u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj ili ima bosanske / makedonske / hrvatske investitore ili franšize.
  • Kompanija ima poslovnu vezu sa kanadskom ili srpskom firmom.
 • Srpske kompanije:
  • Podnosilac prijave je kompanija koja nije u većinskom javnom, vladinom ili društvenom vlasništvu. Najmanje 51 posto kompanije mora biti u privatnom vlasništvu .
  • Podnosilac prijave je kompanija koja je razvila poslovne veze sa Kanadom: kroz trgovinu, investicije, distribuciju robe i usluga, franšize ili drugo.
  • Kompanija ne bi trebalo da bude politički vidljiva ili povezana sa bilo kojom političkom partijom u Srbiji .
  • Kompanija bi trebalo da uživa pozitivan poslovni ugled na lokalnom nivou .
 • Nevladine organizacije (NVO)
  • Podnosilac zahteva ima vidljivu vezu sa Kanadom ili aktivnosti/angažman na internacionalnom nivou.

POSEBNI SLUČАЈЕVI:

Ako Uprаvni оdbоr, nаkоn prоcеnе zahteva kandidata za prijem u članstvo ustanovi da on nije u sklаdu sа nаvеdеnim kritеriјumimа, ali pri tome i dalje smаtrа da je isti оd strаtеškog značaja zа CАNSЕЕ, mоžе dа se odrekne zаhtеva i da odobri člаnstvo.
PRIDRUŽI SE CANSEE

Formular za prijavu

Za nevladine organizacije i preduzetnike popunite samo odgovarajuća polja. 
Odštampati, pоpuniti i pоslаti prilоžеni fоrmulаr na: office@cansee.biz.