Vlada Srbije donela je odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika Čukaru Peki u opštini Bor.

Cilj donošenja Prostornog plana je obezbeđenje uslova za ukupni održivi prostorni razvoj obuhvaćenog područja, racionalnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i drugih resursa u ležištu, kao i za neutralisanje ili ublažavanje negativnih prostornih, ekoloških i socioekonomskih posledica eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.

– Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja zasniva se na obezbeđenju uslova za izgradnju i plansko korišćenje prostora. Ukupni razvoj u rudarskim basenima zavisi od prostornih i tehnoekonomskih mogućnosti i ograničenja, ali je uslovljen i tehnološkim i ekološkim faktorima. Predviđanja ovih faktora predstavljaju značajna polazišta za sagledavanje dugoročnog razvoja ovakvih područja – navodi se u odluci Vlade objavljenoj u Službenom glasniku.

Prostornim planom stvoriće se planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova i izradu tehničke dokumentacije.

Rok za izradu Nacrta Prostornog plana je godinu dana (12 meseci). Sredstva za izradu Prostornog plana obezbeđuje Rakita Exploration Bor. Okvirna procena finansijskih sredstava iznosi 21,5 miliona dinara sa PDV-om.

Nosilac izrade Prostornog plana je ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja koje je dužno da obezbedi pribavljanje mišljenja, uslova i saglasnosti nadležnih organa i organizacija propisanih zakonom, kao i da obezbedi saradnju i usaglašavanje stavova sa svim relevantnim subjektima planiranja. Organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, u fazi izrade ili izmene planskih dokumenata, dužni su da na zahtev nosioca izrade Prostornog plana, u roku od 30 dana, dostave sve tražene podatke bez naknade.

Nacrt Prostornog plana biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi Skupštine opštine Bor.

Odluku Vlade o izradi prostornog plana možete pogledati ispod.

Izvor: eKapija