Udruženje CANSEE organizovalo je 8. marta 2016. posetu platinum članu, kompaniji Sobotec, koja posluje kako u Hamiltonu, tako i u Beogradu. 

Sobotec Ltd. je lider na polju dizajna, proizvodnje i postavljanja arhitektonskih zidnih panela, specijalizovan za proizvodnju panelnih sistema od metalnih legura, aluminijumske oplate i fenolnih materijala. Kompanija je osnovana 1988, sa vizijom uspešne proizvodnje jedinstvenih i modernih sistema zidnih panela. 

Vlasnik kompanije, Vlad Sobot, organizovao je detaljan obilazak proizvodnih prostorija, ističući da je njihova kompanija lider u ovoj industriji zahvaljujući kontinuiranim kapitalnim investicijama, kako bi se išlo u korak sa evropskim trendovima. Tokom posete, upoznali smo i drugog suvlasnika kompanije, Chedu Sobota. 

Prilikom posete saznali smo i da se kancelarija kompanije u Beogradu sprema za stoprocentno proširenje ovog proleća. 
Predstavnici CANSEE-ja bili su oduševljeni svime što su videli prilikom ove posete!