Cargo-partner, kompanija za međunarodni transport i info-logistiku jedna je od 15 kompanija iz oblasti maloprodaje, logistike i proizvodnje koja se priključila Savetu za održivu logistiku (CNL). Članovi ove jedinstvene inicijative u Evropi zajedno čine korake u implementiranju rešenja održive logistike.

Savet za održivu logistiku nalazi se u Centru za globalne promene i održivost na Univerzitetu za prirodne resurse i nauke u Beču. Inicijativa je takođe podržana od strane Instituta za proizvodnju i logistiku, kao i Instituta za studije transporta.

Jedan od primarnih fokusa CNL-a jeste prelaz na korišćenje električnih kamiona u urbanom distributivnom saobraćaju. U saradnji sa kompanijom MAN, koja se bavi proizvodnjom vozila, članovi CNL-a brzo napreduju u implementiranju ove ideje, koja uključuje i obezbeđivanje test vozila težine između 18 do 26 tona. Tokom 2019. godine, kompanije članice CNL-a će započeti probne vožnje pod strogim nadzorom MAN-a.

Pored prelaska na korišćenje električnih kamiona, CNL radi na implementiranju rešenja za održivu gradsku logistiku, kao i održivu logistiku za skladišta.

cargo-partner, prema Stefanu Krauteru, direktoru kompanije, već godinama podržava upotrebu kamiona na baterije u urbanoj logistici. Izgradnjom energetski efikasnog iLogističkog centra, cargo-partner preduzima značajan korak u oblasti održive logistike skladišta.