28. januar 2016 – Na generalnoj Skupštini CANSEE održana je „EBRD radionica“, na kojoj je direktor EBRD u Srbiji, Daniel Berg, objasnio CANSEE članovima koje kriterijume bi jedna kompanija trebalo da zadovolji da dobije pozajmicu iz ove prestižne banke.

Kako je Berg objasnio u prezentaciji, Evropska banka za obnovu i razvoj u Srbiji, ima aktivni portfolio, koji trenutno čine 122 projekta u ukupnom iznosu od 2,5 milijardi evra, što srpsko predstavništvo, u odnosu na ostala, stavlja na šesto mesto u svetu.

EBRD projekti u Srbiji obuhvataju različite sektore, i to najviše u infrastrukturu (37%), finansijske institucije (30%), trgovinu i agro-biznis (17%), i energetiku i prirodne resurse (16%).
Pozajmice se daju u vidu velikih kredita za projekte od opšteg državnog značaja, zatim srednjih i manjih kredita, uz preduslov da projekti imaju proizvode koji su konkurentni na tržištu ili su značajni za privredni i infrastrukturni razvoj zemlje. 

Pored ovih kriterijuma, potrebno je zadovoljiti i one koji se odnose na oblasti kao što su zaštita životne sredine, transparentnost, rodna ravnopravnost i slično.

Berg je naglasio da „iako EBRD ima veoma stroge kriterijume za kompanije, ono što EBRD razlikuje od komercijalnih banaka, jeste dugoročnost njihovih kredita“.

On je, među EBRD aktivnostima u Srbiji, pre svega izdvojio projekte realizovane u saradnji sa lokalnim samoupravama Beograda, Subotice, Niša, Novog Sada i Kragujevca, kao i infrastrukturne projekte na sanaciji autoputa Beograd-Novi Sad, na beogradskom autoputu i obilaznici, modernizaciji vazdušnog saobraćaja u Srbiji, kao i sa državnim preduzećima Železnice Srbije, EPS, Srbijagas, Kolubara itd.

Ovo su neke od kompanija i banaka iz Srbije sa kojima je EBRD uspostavio saradnju:  Hemofarm, GTC Belgrade, Ball Packaging, Soko Štark, Nectar, Victoria Group, Frikom, SBB, Sevojno, Grand, Somboled, Mladost Sid, IDEA, Forma Ideale, Galeb, MK Group, Orion, Old Mill, Nissal, Beohemija, Komercijalna Banka, Raiffeisen bank, Societe Generale Bank, Procredit Bank, UniCredit Bank, Privredna Banka Beograd, Banca Intesa, Societe Generale, Erste Bank itd.

U pogledu saradnje sa Kanadom, ukupna vrednost projekata EBRD sa Kanadom iznosi 4,67 milijardi evra, od čega €3.31 milijardi dolazi iz EBRD, a €1.36 milijardi iz Kanade, ali za sada zemlje koje imaju dobit od ove saradnje su za sada samo Bugarska, Rumunija, Mongolija i Ukrajina. 

EBRD u svetu poseduje 3,383 projekata, čija vrednost dostiže 252 milijarde evra, a predstavništva se prostiru na teritoriji od centralne Evrope do centralne Azije.

EBRD pozajmice za manje projekte i kompanije

EBRD u Srbiji ima posebno odeljenje za pomoć manjim biznisima, kao i službu za finansijsku konsultantsku podršku kompanijama.
U slučaju da male kompanije, iz pre svega privatnog sektora, budu želele da dobiju EBRD pozajmicu za uspostavljanje ili širenje manjih biznisa moraju dokazati da poseduju/pruže sledeće: 
• Jaku upravljačku strukturu.
• Proizvode koji su konkurentni na tržištu .
• Informacije o vlasnicima / partnerima .
• Finansijski istoriju .
• Osiguranje u vidu zaloga, hipoteke, itd.
• Sredstva koja obezbede moraju da se koriste u strogom skladu sa ciljevima navedenim u originalnom poslovnom planu .
• U skladu sa mandatom EBRD , banke imaju odgovornost da svi predlozi posvećuju dužnu pažnju pitanjima zaštite životne sredine .
• Finansiranje se ne može pružiti kompanijama u većinskom državnom vlasništvu ili za projekte garantovane od strane Vlade.