Dana 25.04. u hotelu Holiday Inn, održan je Radni doručak sa Upravom Carina u organizaciji CANSEE kanadsko-srpskog poslovnog udruženja, Slovenačkog poslovnog kluba, i Britansko-srpske privredne komore.

Radni doručak sa predstavnicima Uprave carina okupio je veliki broj kompanija članica poslovnih udruženja i stručnjaka iz oblasti špedicije, logistike i transporta.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa procesom digitalizacije i e-carine, novinama u tranzitnom postupku i polaganju obezbeđenja u carinskom postupku.

U uvodnom obraćanju, srdačnu dobrodošlicu svim članovima poželele su:

– Danijela Fišakov, predsednica, Slovenački poslovni klub

– Mirjana Dončić Beaton, direktorka, CANSEE kanadsko-srpsko poslovno udruženje i

– Aleksandra Bibić Kalanj, rukovodilac za marketing i događaje, Britansko-srpska privredna komora

Slobodan Tomić, koordinator zajedničkih poslova u Sektoru za carinske postupke predstavio je novu aplikativnu platformu (NAP) i ukazao na njen značaj u ubrzanju procesa deklarisanja robe i smanjenju potrebe za direktnim kontaktom između carinskih službenika i uvoznika/izvoznika. Ova platforma, koja se oslanja na poluautomatizaciju i korak ka implementaciji AIS/AES sistema, donosi niz benefita kao što su smanjenje troškova, efikasnija procedura deklarisanja robe i mogućnost pripreme za potpunu automatizaciju. Takođe, istakao je da je NCTS faza 5 počela sa primenom 28. januara ove godine, te da je u prethodnom periodu organizovan niz seminara sa ciljem pripreme privredne zajednice za predstojeće promene.

Slobodan Ilić, rukovodilac Grupe za tranzitni postupak u Sektoru za carinske postupke predstavio je novine u tranzitnom postupku, koje uključuju unapređeni tranzitni sistem odnosno NCTS fazu 5. Detaljnije je objasnio strukturu ulazne i izlazne sažete deklaracije i EORI broj. Takođe, prisutnima je ukazao na uloge carinskih ispostava, koje uključuju izlaznu carinsku ispostavu za tranzit  i za registraciju incidenata.

Ivanka Jovetić, koordinator zajedničkih poslova u Sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove predstavila je izmene uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima koje se primenjuju u praksi. Objasnila je vrste i oblike obezbeđenja u carinskom postupku, kao i tipove garancija, opštih uslova za davanje odobrenja, načine i rok razduživanja obezbeđenja.

Nakon radnog dela, prisutni su imali priliku da uz doručak i networking diskujtuju i razmene iskustva iz ove oblasti.