Predstavnici Ambasade Kanade u Beogradu, Nj.E. Filip Pinington, ambasador Kanade, gospoda čurđa

ć eramilac, direktor Odeljenja za ekonomsku saradnju, i Mirjana Beaton, izvršni direktor CANSEE

udruženja, su posetili kompaniju RB Global u Kostojevićima 07. oktobra 2015.