„ICT Hub“ u Beogradu pozvao je sve zainteresovane IT talente, sa idejom za pokretanje sopstvenog biznisa, na konkurs za prijem druge generacije stanara, koji će biti otvoren do 1. novembra.

Zainteresovani kandidati koji postanu deo druge generacije „ICT Huba“ biće deo programa koji će im pomoći da ožive i razviju u biznis svoju IT ideju. Program traje sedam meseci, do maja 2016. godine, i podeljen je u 10 celina, odnosno 28 predavanja i praktičnih radionica. Predavanja obrađuju pitanja na koji svaki uspešan startap mora da ima odgovor npr. tehnološko preduzetništvo, razvoj ideje, razvoj proizvoda, generisanje prihoda, izvori finansiranja i predstavljanje startapa investitorima.

Program „ICT Huba“ podrazumeva jasan i precizan edukativni program, rad po principu jedan na jedan, mentorstvo rezident i gostujućih mentora, pravne i knjigovodstvene savete, umrežavanje i građenje partnerstava.

Predavanja drže stručnjaci u svojim oblastima koji imaju bogato iskustvo u startap biznisu i koji polaznicima mogu pomoći da izbegnu početničke greške i plasiraju svoju ideju na najbolji mogući način. Termini predavanja su prilagođeni i onima koji rade i studiraju, sa dinamikom od jednog do dva predavanja nedeljno. Početak predavanja i radionica je u 18 časova u prostorijama ICT Huba, a u zavisnosti od teme traje između dva i tri sata.

– Najvažniji od svih aspekata, pored predavanja i mentorstva, definitivno je i prilika za ulazak u IT zajednicu sa više od 1.000 ljudi koji imaju iste ambicije, vizije i ciljeve za budućnost. Kroz našu prvu generaciju je već prošlo 20 timova od kojih su neki ostvarili prve rezultate, pronašli partnere i dobili početne investicije – izjavio je Kosta Andrić, projektni direktor ICT Huba.

Za svaki tim koji se bude prijavio na konkurs biće organizovan intervju na kome će prijavljeni predstavljati svoju ideju. Dva ključna kriterijuma su – da ideja ima potencijal da postane profitabilan biznis i da može da se sprovede u konkretan proizvod. Idealan tim bi trebalo da ima dizajnera, programera i osobu zaduženu za biznis deo projekta, ali može biti i veći ili manji. Timovi ne moraju imati registrovanu firmu, a na kraju programa polaznici dobijaju i sertifikat.

Više informacija o samom programu pogledajte OVDE.