Fond za inovacionu delatnost je 21. decembra objavio javni poziv za dodelu inovacionih vaučera, oblika finansijske podrške namenjenog malim i srednjim preduzećima da kroz saradnju sa naučnoistraživačkim sektorom, postanu konkurentniji na tržištu i podignu nivo inovativnosti.

Zainteresovana preduzeća (mikro, mala i srednja) moći će da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučnoistraživačkih organizacija u cilju rešavanja nekih tehničkih/tehnoloških problem sa kojima sa susreću prilikom poslovanja. Tim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge, dok su preduzeća u obavezi da sufinansiraju preostali iznos i plate porez na dodatu vrednost.

Ova usluga je jedna od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne povezivanje rezultata javnog istraživanja sa upotrebom u privatnom sektoru, čime se tržište dodatno unapređuje, kako kaže Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On navodi da „bez jake veze nauke i privrede nema društvenog napretka i zato su potrebna kontinuirana ulaganja u programe podrške inovacijama. Za pilot fazu Programa inovacionih vaučera naše ministarstvo izdvojilo je 24 miliona dinara, na osnovu Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Svetske banke.“

Danas inovacija, sutra konkurencija

Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, primećuje da je naučno istraživačka zajednica Srbije pokazala da je izvrsna, ali da bi sada trebalo da pokaže da je istovremeno značajna i za društvo u kojem egzistira, posebno za ekonomiju i njeno unapređenje: „ideja je da se finansijski pomažu ona preduzeća koja žele da, u saradnji sa fakultetima i institutima, inoviraju nešto u svom poslovnom sistemu-proizvod, proces, organizacionu strukturu. Jer danas je inovacija, sutra konkurentno preduzeće, prekosutra vidljiv uticaj na rast srpske privrede.“

Javni poziv za dodelu vaučara biće otvoren do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava u iznosu od 24 miliona dinara ne budu utrošena, a vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Sredstva koja se ovom prilikom dodeljuju su deo projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013 kojima upravlja Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije i dodeljuje ih Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“.

Prijave su dostupne ovde.

Izvor: Netokracija