U vezi sa Uputstvom ministra zdravlja Republike Srbije o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti Covid – 19 (tekst u prilogu) , a na osnovu koga je domaćim i stranim državljanima omogućen ulazak u Republiku Srbiju iz poslovnih razloga bez PCR testa, pod uslovom da isti urade u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Na osnovu ovog Uputstva, koje stupa na snagu 21. januara, privrednici koji nameravaju da posete Srbiju iz poslovnih razloga, moraće da, prethodno o ovoj svojoj nameri, obaveste Privrednu komoru Srbije, koja će obavestiti Upravu granične policije.

Dolazak treba da bude najavljen 48 sati pre dana ulaska u Srbiju slanjem memoranduma (koji je propisno potpisan, overen i zaveden) na mejl: inocovid19@pks.rs

Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

a. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju

b. Broj pasoša i naziv zemlje u kojoj je izdata putna isprava

c. Poslovni razlog dolaska u Republiku Srbiju  

d. Datum ulaska u Srbiju i naziv graničnog prelaza  

e. Broj leta / registarska oznaka vozila

f. Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mail.

Prilog:

  • Konačan tekst Uputstva
  • Vest na engleskom jeziku

Pomenuto obaveštenje možetetakođe pronaći na srpskom jeziku na sajtu PKS: www.pks.rs .