Novi vredni član Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja CANSEE, Maple Bear Kindergarten & Preschool, koji se nalazi na Senjaku, otvara svoja vrata za sve mališane zainteresovane da pohađaju dvojezični visokokvalitetan vrtić i preškolski program ove visokorangirane kanadske škole. Nakon posete delegacije CANSEE, na čelu sa izvršnom direktorkom Mirjanom Dončić-Beaton, uverili smo se u sve prednosti ovakvog programa i savremeno oformljene prostorije sa najboljim uslovima za sportsko-rekreativni i edukativni razvoj dece predškolskog uzrasta.
 
Izazovi 21. veka zahtevaju promene u obrazovnim sistemima, čiji je današnji zadatak da obrazuju generaciju koja može da se prilagodi socijalnim, ekološkim, ekonomskim i tehničkim promenama. Cilj je da se razviju društveno aktivni ljudi, lideri održivog društva sposobni da se efikasno prilagode brzim promenama. Akcenat u obrazovanju se prebacuje sa učenja pamćenjem činjenica koje brzo mogu da zastare, do obrazovnog modela fokusiranog na razvoj socijalnih veština i veštinu “nauči da učiš”.
 
Klasični obrazovni sistemi su se kroz istoriju fokusirali na direktno podučavanje činjenica i metoda. Međutim, ovaj model pružanja informacija se značajno promenio kao rezultat novih tehnologija koje omogućavaju lak pristup znanju i informacijama. U tom kontekstu, uloga obrazovnih sistema više nije u tome da distributer znanja, već bude posrednik učenja koji objedinjuje različita znanja.
 
Upravo je ova metodologija osnova kanadskog obrazovnog sistema koji se primenjuje u obrazovnoj ustanovi Maple Bear Belgrade. Zasnovana je na otkrivanju, saradnji, eksperimentisanju i rešavanju problema, a tradicionalne nastavne metode zamenjuju se dvojezičnim obrazovanjem, koje podstiče na razmišljanje i motiviše učenike da istražuju okolinu oko sebe kako bi pronašli odgovore na pitanja koja su zaista relevantna za njihov svakodnevni život. Maple Bear takođe deluje u kontekstu koji podstiče učenje greškom. Ne plašiti se greške, znajući da su greške deo procesa učenja i da će biti dobrodošle, podsticaj je za sticanje samopouzdanja.
 
 
Dvojezično obrazovanje (engleski i srpski)
 
Program učenja jezika Maple Bear omogućava svakom učeniku da razume i ceni jezik. Poznavanje jezika stvara samopouzdanje i kompetenciju u komunikaciji prilikom različitim situacijama.
 
Program je podeljen na tematske module i svaki se predaje kroz teme koje su specifične za određen nivo obrazovanja i ima progresivan pristup. Deca uče jezik kroz konstantnu izloženost sredini u kojoj se govori engleski jezik, što im pomaže da ga nauče i poboljšaju prirodno i bez straha. Oni će učestvovati u ciljanim lekcijama i aktivnostima koje pružaju mnoge mogućnosti za slušanje, govor, čitanje, pisanje, gledanje i predstavljanje u raznim kombinacijama i oblicima.
 
Učenici Maple Bear podstiču se da svakodnevno usmeno dele ideje i misli, da slušaju druge, da dobijaju informacije čitajući dobre tekstove i da svoje ideje predstavljaju kroz različite medije i pisanje. Jezik je osnova svake lekcije, a veštine aktivnog slušanja i razumevanja uče se i učvršćuju tokom školske godine.
 
 
Održivi razvoj i društvena odgovornost
 
U Maple Bear-u znamo da je izuzetno važno pripremiti učenike za budućnost. Iz tog razloga su i kanadska metodologija i kurikulum usklađeni sa njenom misijom, koja nije samo da studentima pruži teorijsko i praktično znanje, već i da pomogne u izgradnji svesnih građana čiji će postupci promeniti i sačuvati svet u kojem žive.
U tom kontekstu, održivost je tema kojom se deca bave od malih nogu. Cilj je raditi na uštedi prirodnih resursa, recikliranju i ponovnoj upotrebi, gde je to moguće, kao deo svakodnevnog školskog života kroz jednostavne prakse. Studenti Maple Bear-a imaju maksimalan direktan kontakt sa prirodom. Neke škole podstiču gajenje začina u baštama ili razne školske projekte. U drugima ptice naseljavaju životnu sredinu, a u nekim školama postoji čak i prostor za uzgoj životinja.
 
U Maple Bear-u održivost se ne odnosi samo na životnu sredinu. Definicija je šira i zasniva se na ideji da održivi svet može postojati samo ako postoje dostupni i dovoljni prirodni resursi za sve, što zahteva ostvarivanje državljanstva i svest o potrebama drugih.
 
 
Kako radimo sa svojim nastavnicima i da li smo sigurni u kvalitet nastave?
 
Svi nastavnici Maple Bear-a širom sveta učestvuju u brojnim obukama i razmeni iskustva. Pre otvaranja škole ili vrtića, ceo tim prolazi kroz početnu obuku, te sledi period usavršavanja i ponavljajućih treninga svakog semestra.
Pored toga, svaka škola ima akademskog koordinatora čiji je posao da sa kanadskim timom trenera i nastavnika kontinuirano poboljšava nastavu.
 
Akademski koordinator i nastavni tim su takođe u stalnom kontaktu sa kanadskim akademskim direktorom, koji nadgleda nastavu, metodologiju, sprovođenje programa i pruža smernice za poboljšanja, ideje, deli prakse iz drugih škola širom sveta.
 
Svaka škola Maple Bear podvrgava se godišnjoj inspekciji koja pokriva sve, od sigurnosne opreme do rada u učionici. Redovno i na osnovu iskustva sa obukom osoblja u školama, pregledamo i ažuriramo naš nastavni plan i program tako da odražava najnovija dostignuća u obrazovanju i promene lokalnih propisa i zahteva. Sve škole Maple Bear pružaju bezbedno i podsticajno okruženje za decu.
 
Za više informacija posetite https://www.maplebear-cee.com/sr/