Vlada Republike Srbije je 10. aprila 2020. godine usvojila Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti (Sl. glasnik RS, br. 54/2020), kojom se pojednostavljuje postupak emisije obveznica tokom trajanja vanrednog stanja i šest meseci nakon isteka istog.

Ova mera, usmerena ka velikim preduzećima, je deo paketa mera za ublažavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 i ima za cilj da podstakne korišćenje dodatnog izvora kapitala za obezbeđivanje sredstava za poslovanje i investicione projekte u narednom periodu.

Obveznice predstavljaju dužničke hartije od vrednosti i sredstva finansiranja se prikupljaju javnom ponudom obveznica na tržištu kapitala tj. od većeg broja institucionalnih investitora uključujući banke, osiguravajuća društva, penzijske fondove, investicione fondove, međunarodne finansijske institucije itd. Tržište kapitala u Srbiji beleži visok stepen razvijenosti u sektoru državnih hartija od vrednosti i Republika Srbija uspešno emituje obveznice denominovane u dinarima i evrima sa rokom dospeća do 12, odnosno 20 godina, uz učešće kako domaćih tako i stranih institucionalnih investitora. Tržište korporativnih obveznica je u fazi razvoja i izdavaoci obveznica sa listingom na regulisanom tržištu Beogradske berze uključuju pojedine komercijalne banke i međunarodne finansijske institucije. Usvojene mere znatno olakšavaju postupak izdavanja i jasno pokazuju zainteresovanost relevantnih stejkholdera (Ministarstva Finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze itd.) da se podstakne ovaj način finansiranja, dok potencijalno učešće države u samoj emisiji dodatno pojačava likvidnost tržišta.

Dokument u prilogu predstavlja uvod u korišćenje ovog instrumenta i u njemu možete naći pregled osnovnih karakteristika korporativnih obveznica i poređenje sa finansiranjem putem bankarskih kredita, kao i pregled pripremnih aktivnosti i postupka emitovanja obveznica.

KPMG  tim Vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja.