Kako bi se proces vakcinacije i imunizacije protiv virusa Kovid-19 odvijao u skladu sa relevantnim pravnim okvirima, naš dragi i uvaženi član advokatska kancelarija Kinstellar je u u saradnji sa Littler-om, međunarodnom kancelarijom specijalizovanom za radno pravo sa kojom ostvaruje niz korisnih zajedničkih projekata, izradio dokument Vodič za vakcinaciju koji pruža smernice na najvišem nivou u 28 zemalja i nije zamena za pravni savet.

Kratak vodič sadrži pitanja i odgovore u formi mišljenja i stavove o osnovnim pravnim aspektima oko uvođenja i primene podsticaja poslodavaca za vakcinaciju protiv Kovid-19 možete pronaći dalje u prilogu kao sveobuhvatan dokument koji se odnosi na sledećih 28 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Saudijska Arabija, Srbija, Slovačka, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, UAE i Velika Britanija.