Posle završene 27. Drinske regate koja je okupila veliki broj ljubitelja najstarije i najmasovnije manifestacije na reci Drini koji su imali priliku da uživaju u njenim brzacima, al oi da istovremeno budu odgovorni prema životnoj sredini.

Apatinska pivara, Jelen pivo i nacionalni operator Sistema upravljanja ambalažnim otpadom SEKOP nastavili su akciju Recikliraj, uživaj, Drinu od otpada sačuvaj, gde su posetiocima ovog svojevrsnog karnevala na vodi omogućili da pravilno odlože ambalažni otpad.

U saradnji sa JKP “12 septembar” – Bajina Bašta, postavljeni su reciklažni setovi kutija i kanti na ključnim mestima gde se i stvara najveća količina otpada. Posebni timovi su bili zaduženi da animiraju posetioce da svoj ambalažni otpad ubacuju i u mobilne kante/rančeve.

“Ponosni smo što je uz podršku Apatinske pivare i Jelen piva ove godine sakupljeno mnogo više ambalažnog otpada nego prethodnih godina – čak 230 kg alumnijumskih limenki i 600 kg staklene ambalaže (u 2019. Godini je sakupljeno 170 kg otpada). Značajno je da ukažemo da in a ovako velikim dešavanjima koja okupljaju dosta ljudi, možemo da budemo odgovorni prema životnoj sredini in ama samima.

U Sekopaku ističu da je važno da građani stvore ekološku svest i kada se zabavljaju na manifestacijama kao što je Drinska regata. “Ovde se stvara velika količina otpada koja kada se reciklira može da dobije novi oblik i svrhu.

Nakon drinskog spusta otpad sakupljen na ovaj način poslat je na reciklažu.

Izvor: BIZlife