Kriterijumi za članstvo i formular za prijavu

CANSEE kriterijumi za članstvo

Podnosioci zahteva za članstvo u CANSEE Kanadsko-srpskom poslovnom udruženju mogu biti kompanije, nevladine organizacije ili preduzetnici. Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem udruženju, molimo Vas da kontaktirate našu izvršnu kancelariju:

KANADSKO-SRPSKO POSLOVNO UDRUŽENJE
Osmana Đikića 18, Belgrade, Serbia
+381 11 2762 263, +381 11 2761 793
+381 63 344 112
office@cansee.biz

Podnosioci zahteva za članstvo u udruženju CANSEE moraju ispuniti makar jedan od sledećih kriterijuma u dole prikazanim kategorijama:

Kompanije i preduzetnici

Kanadske kompanije:

  • Kompanija posluje u Kanadi.
  • Kompanija je u većinskom vlasništvu kanadskih investitora bez obzira na lokaciju sedišta.
  • Internacionalna ili domaća kompanija, koja nije u vlasništvu kanadskih investitora ili sa sedištem u Kanadi, ali poseduje kanadsku franšizu.

Internacionalne kompanije:

  • Kompanija ima komercijalno prisustvo / sedište u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj ili ima bosanske / makedonske / hrvatske investitore ili franšize.
  • Kompanija ima poslovnu vezu sa kanadskom ili srpskom firmom.

Srpske kompanije:

  • Podnosilac prijave je kompanija koja nije u većinskom javnom, vladinom ili društvenom vlasništvu. Najmanje 51 posto kompanije mora biti u privatnom vlasništvu .
  • Podnosilac prijave je kompanija koja je razvila poslovne veze sa Kanadom: kroz trgovinu, investicije, distribuciju robe i usluga, franšize ili drugo.
  • Kompanija ne bi trebalo da bude politički vidljiva ili povezana sa bilo kojom političkom partijom u Srbiji .
  • Kompanija bi trebalo da uživa pozitivan poslovni ugled na lokalnom nivou .

Nevladine organizacije (NVO)

  • Podnosilac zahteva ima vidljivu vezu sa Kanadom ili aktivnosti/angažman na internacionalnom nivou.

POSEBNI SLUČАЈЕVI:

Ako Uprаvni оdbоr, nаkоn prоcеnе zahteva kandidata za prijem u članstvo ustanovi da on nije u sklаdu sа nаvеdеnim kritеriјumimа, ali pri tome i dalje smаtrа da je isti оd strаtеškog značaja zа CАNSЕЕ, mоžе dа se odrekne zаhtеva i da odobri člаnstvo.

FORMULAR: 

Odštampati, pоpuniti i pоslаti prilоžеni fоrmulаr na: office@cansee.biz

Članovi

Mundoro_Logo_RGB_June2021-10.jpg
AIM-CORD.png
envico.jpg
Apatinska_pivara,_A_Molson_Coors_company_logo.jpg
TSG-Law-Office-Logo.png
l3_petrol_g3.png
Logo-Zlatna-reka-1.png
BD2P-logo.JPG
Resalta_barvni_logotip.png
PP-logo-png-01.png
REFLEX-LOGO-2.png
Gakovic+.jpg
doklestic-law-logo-1024x337-1.png
Maple-Bear-Logo-1.png
2_Stankovic-and-Parnters-Law-Office-Logo-2018-Vektor10241024_1.jpg
Magna_logo.svg.png
walk.png
Cementation_Blue.jpg
Atrium-Company-Logo-2019.png
SGS_tagline_RGB_30mm.jpg
eKapija-logo-sr1-1.jpg
NOVO-CMS_Logo_LawTaxFuture_Maxi_RGB_ProtectedArea.png
Raiden.png
ZAK_MM_Kinstellar_RGB_300dpi.png
Konstantin_Resources-Logo.jpg
abkons-logo.png
bryan_logo.png
smallDPM-Logo-AVALA.jpg
logo-57922120c944c.png
Contango-logo.jpg
White-logo-blue-background-vector10241024_1.jpg
DVS_logo2.jpg
Logotip.PNG
header-back-logo.png
logo-blanco.jpg
lgo_hdr.png
download-5792253e68bb5.png
Logo-jantar.jpg
Logotip.png
download-5792243e537a1.png
MetalferGroup_Logo_Artwork--CMYK-.jpg
logo-Nenad-Stankovic.png
Logo.jpg
Terragold-Logo.jpg
logo.png
lazarevicprsic.jpg
apollo-plus-232.jpg
Parivodic.png
schneider_electric-logo.jpg
CURIC-MARKO-Logo.png
TEKNOXGROUP.jpg
Colour_RGB_Logo_13mm_400x400.jpg
HIEX-Belgrade-city.png
Minerals---Horizontal---Full-Colour---RGB.jpg
Rudnik-logo.png
Geops-logo.png
logo.png
Logo-GEOING-1.jpg