KO.png

Korporativne obveznice - novi izvor finansiranja za kompanije u Srbiji

Vlada Republike Srbije je 10. aprila 2020. godine usvojila Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti (Sl. glasnik RS, br. 54/2020), kojom se pojednostavljuje postupak emisije obveznica tokom trajanja vanrednog stanja i šest meseci nakon isteka istog.

Ova mera, usmerena ka velikim preduzećima, je deo paketa mera za ublažavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 i ima za cilj da podstakne korišćenje dodatnog izvora kapitala za obezbeđivanje sredstava za poslovanje i investicione projekte u narednom periodu.

Obveznice predstavljaju dužničke hartije od vrednosti i sredstva finansiranja se prikupljaju javnom ponudom obveznica na tržištu kapitala tj. od većeg broja institucionalnih investitora uključujući banke, osiguravajuća društva, penzijske fondove, investicione fondove, međunarodne finansijske institucije itd. Tržište kapitala u Srbiji beleži visok stepen razvijenosti u sektoru državnih hartija od vrednosti i Republika Srbija uspešno emituje obveznice denominovane u dinarima i evrima sa rokom dospeća do 12, odnosno 20 godina, uz učešće kako domaćih tako i stranih institucionalnih investitora. Tržište korporativnih obveznica je u fazi razvoja i izdavaoci obveznica sa listingom na regulisanom tržištu Beogradske berze uključuju pojedine komercijalne banke i međunarodne finansijske institucije. Usvojene mere znatno olakšavaju postupak izdavanja i jasno pokazuju zainteresovanost relevantnih stejkholdera (Ministarstva Finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze itd.) da se podstakne ovaj način finansiranja, dok potencijalno učešće države u samoj emisiji dodatno pojačava likvidnost tržišta.

Dokument u prilogu predstavlja uvod u korišćenje ovog instrumenta i u njemu možete naći pregled osnovnih karakteristika korporativnih obveznica i poređenje sa finansiranjem putem bankarskih kredita, kao i pregled pripremnih aktivnosti i postupka emitovanja obveznica.

KPMG  tim Vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

 

Members

logo.png
Apatinska_pivara,_A_Molson_Coors_company_logo.jpg
Atrium-Company-Logo-2019.png
SGS_tagline_RGB_30mm.jpg
PP-logo-png-01.png
Logo-Zlatna-reka-1.png
NOVO-CMS_Logo_LawTaxFuture_Maxi_RGB_ProtectedArea.png
REFLEX-LOGO-2.png
SMANJENI-PRL-L-C-mala.jpg
ZAK_MM_Kinstellar_RGB_300dpi.png
Cementation_Blue.jpg
Magna_logo.svg.png
Raiden.png
bryan_logo.png
Konstantin_Resources-Logo.jpg
metso-logo.jpg
abkons-logo.png
dundee-precious-metals.png
cargo-partner_hoch_4c-logo.jpg
Contango-logo.jpg
logo-57922120c944c.png
DVS_logo2.jpg
header-back-logo.png
logo-blanco.jpg
Logotip.PNG
lgo_hdr.png
download-5792253e68bb5.png
download.png
Logo-jantar.jpg
Logotip.png
TNation_logo.png
download-5792243e537a1.png
MetalferGroup_Logo_Artwork--CMYK-.jpg
logo-Nenad-Stankovic.png
Logotip.PNG
Logo.jpg
Terragold-Logo.jpg
logo.png
lazarevicprsic.jpg
apollo-plus-232.jpg
Parivodic.png
schneider_electric-logo.jpg
CURIC-MARKO-Logo.png
Teknoxgroup-CAT-logo.png
Colour_RGB_Logo_13mm_400x400.jpg
HIEX-Belgrade-city.png
Envico-Logo-Transparent.gif
Minerals---Horizontal---Full-Colour---RGB.jpg
Rudnik-logo.png
Geops-logo.png
Slika-11-GT.PNG
logo.png
Logo-GEOING-1.jpg