Kriterijumi za članstvo i formular za prijavu

CANSEE kriterijumi za članstvo

Podnosioci zahteva za članstvo u CANSEE Kanadsko-srpskom poslovnom udruženju mogu biti kompanije, nevladine organizacije ili preduzetnici. Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem udruženju, molimo Vas da kontaktirate našu izvršnu kancelariju:

KANADSKO-SRPSKO POSLOVNO UDRUŽENJE
Osmana Đikića 18, Belgrade, Serbia
+381 11 2762 263, +381 11 2761 793
+381 63 344 112
office@cansee.biz

Podnosioci zahteva za članstvo u udruženju CANSEE moraju ispuniti makar jedan od sledećih kriterijuma u dole prikazanim kategorijama:

Kompanije i preduzetnici

Kanadske kompanije:

  • Kompanija posluje u Kanadi.
  • Kompanija je u većinskom vlasništvu kanadskih investitora bez obzira na lokaciju sedišta.
  • Internacionalna ili domaća kompanija, koja nije u vlasništvu kanadskih investitora ili sa sedištem u Kanadi, ali poseduje kanadsku franšizu.

Internacionalne kompanije:

  • Kompanija ima komercijalno prisustvo / sedište u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj ili ima bosanske / makedonske / hrvatske investitore ili franšize.
  • Kompanija ima poslovnu vezu sa kanadskom ili srpskom firmom.

Srpske kompanije:

  • Podnosilac prijave je kompanija koja nije u većinskom javnom, vladinom ili društvenom vlasništvu. Najmanje 51 posto kompanije mora biti u privatnom vlasništvu .
  • Podnosilac prijave je kompanija koja je razvila poslovne veze sa Kanadom: kroz trgovinu, investicije, distribuciju robe i usluga, franšize ili drugo.
  • Kompanija ne bi trebalo da bude politički vidljiva ili povezana sa bilo kojom političkom partijom u Srbiji .
  • Kompanija bi trebalo da uživa pozitivan poslovni ugled na lokalnom nivou .

Nevladine organizacije (NVO)

  • Podnosilac zahteva ima vidljivu vezu sa Kanadom ili aktivnosti/angažman na internacionalnom nivou.

POSEBNI SLUČАЈЕVI:

Ako Uprаvni оdbоr, nаkоn prоcеnе zahteva kandidata za prijem u članstvo ustanovi da on nije u sklаdu sа nаvеdеnim kritеriјumimа, ali pri tome i dalje smаtrа da je isti оd strаtеškog značaja zа CАNSЕЕ, mоžе dа se odrekne zаhtеva i da odobri člаnstvo.

FORMULAR: 

Odštampati, pоpuniti i pоslаti prilоžеni fоrmulаr na: office@cansee.biz

Članovi

logo.png
Apatinska_pivara,_A_Molson_Coors_company_logo.jpg
Flagship-Final-04.jpg
abkons-logo.png
DS-logo.png
GLAVNI-logo_500x500.png
dundee-precious-metals.png
Magna_logo.svg.png
bryan_logo.png
Contango-logo.jpg
logo-blanco.jpg
cargo-partner_hoch_4c-logo.jpg
logo-57922120c944c.png
DVS_logo2.jpg
lgo_hdr.png
header-back-logo.png
Logotip.PNG
Logo-jantar.jpg
Logotip.png
GrasSavoy-logo.jpg
logo_greentech-page-001.jpg
download-5792253e68bb5.png
Petroprocess-logo.jpg
MetalferGroup_Logo_Artwork--CMYK-.jpg
jsp-logo-engleski-300dpi.jpg
download.png
metso-logo-with-customer-promise-professional-printing-color-final.jpg
TNation_logo.png
download-5792243e537a1.png
S&V-Drilling,-logo.jpg
logo-Nenad-Stankovic.png
Terragold-Logo.jpg
logo.png
Logotip.PNG
Logo.jpg
lazarevicprsic.jpg
apollo-plus-232.jpg
MAVERICK_LOGO_Page_1.png
schneider_electric-logo.jpg
Colour_RGB_Logo_13mm_400x400.jpg
Teknoxgroup-CAT-logo.png
Parivodic.png
Rakita-logo.png
Envico-Logo-Transparent.gif
Minerals---Horizontal---Full-Colour---RGB.jpg
CURIC-MARKO-Logo.png
download.png
Air-transat-logo.png
Logo-Hiex-Belgrade-City-07.jpg
Rudnik-logo.png
dvoper-logo.jpg
Geops-logo.png
Zunic-Law-logo-1.png
logo.png
Logo-GEOING-1.jpg
Slika-11-GT.PNG
Slika-6---BLY-PLUS.jpg
Slika-7---Boart-longyear.jpg