757z468_shutterstock_219834349.jpg

Kompaniji Medgold odobreno pet licenci za istraživanje u Srbiji

Kompaniji Medgold Resources odobreno je pet licenci za istraživanje plemenitih i prostih metala u Republici Srbiji. Blok od tri susedne licence obuhvataju područje od 300 km2 na severoistoku zemlje, na granici sa Makedonijom i Bugarskom. Dve licence, svaka u iznosu od po 100 km2 nalaze se na oko 50 km severno od prethodno pomenutog, istočnog bloka licenci. Mapu licenci možete pogledati na vebsajtu kompanije Medgold: www.medgoldresources.com.

Istraživanja u oblastima bkoje pokrivaju licence će u potpunosti biti finansirano kroz strateško partnerstvo kompanija Medgold i Fortuna Silver Mines.

“Veoma nam je drago što smo dobili prve licence za istraživanje u Srbiji. One pokrivaju velike oblasti zemlje visokog potencijala i još nisu dovoljno istražene kada se govori o zlatu i cinku. Licence su rezultat napornog rada i saradnje sa našim partnerom, kompanijom Fortuna Silver Mines, kao i velikim brojem konsultanata, uključujući dr. Ričarda Silitoa. Radujemo se započinjanju terenskih radova”, rekao je Den Džejms, predsednik kompanije Medgold.

Nedavno je Medgold kupio kupio baze podataka o izvedenim grološkim istraživanjima od Dundee Precious Metals, kompanije koja je tokom prošle godine sprovela regionalna istraživanja na delovima područja koje pokrivaju ove licence.

U narednim mesecima, ekipe na terenu će raditi na programima uzorkovanja i detaljnom pregledu istorijskih podataka.

Izvor: www.medgoldresources.com

Članovi